VOLZET Aan de slag als API in jouw sportclub

Na de bijscholing kan je:

  • De rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan je clubbestuur
  • Jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
  • Eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
  • Een gesprek voeren met de melder en alle betrokkenen
  • Een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

API = Aanspreekpunt Integriteit
Een aanspreekpunt integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters , hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Waarom zou je een Club-API nodig hebben?
- Verantwoordelijkheid van sportclubs om te waken over bescherming van hun leden.
- Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangepakt.
- Aanwezigheid van API is een extra troef voor je sportclub en je leden.
- Sporta-clubs verdienen extra punten voor hun Sport-i-label (attest API = verplicht)
- Fros-leden verdienen extra punten in oa. Jeugdsportfonds

Wanneer? 

Op 08/05 gaat de opleiding 'Sport met grenzen' door van 9u tot 12u. 

Op 15/05 staat de opleiding 'Aan de slag als API in jouw sportclub' gepland ook van 9u tot 12u.

Je kan je voor de volledige opleiding inschrijven of voor één onderdeel.

LET OP
De opleiding tot club-API bestaat uit 2 delen. Deelname aan opleiding 2 ''Aan de slag als API in jouw sportclub'' is pas toegestaan bij het tonen van een attest van opleiding 1 ''Sport met grenzen'' (deze opleiding mag je eerder al gevolgd hebben).

Schrijf hier in!

Datum: 
zaterdag, 8 mei, 2021 tot zaterdag, 15 mei, 2021
Docent: 
ICES
Deelnameprijs: 
€5 per opleiding - Lid van Sporta-club & Fros
€20 per opleiding - Lid van erkende federatie
€30 per opleiding - Lid van niet-erkende federatie
Locatie: 
Online