Het toppunt van recreatief volleybal

.. is meedoen aan een spontaan volleybalternatief. Decennialang al serveert Sporta sinjoren een recreatieve volleybalcompetitie. Er hangt een gezonde competitiegeest in de lucht, maar fair play en wederzijds respect zijn de zwaartepunten. Volleybal is hier vooral heel leuk en dat moet zo blijven.

Concreet kan je in een Sporta-reeks van jouw niveau vrijuit volleyballen. Een competitieclub die een ploeg recreatieve spelers samen krijgt, een groep volleybalvrienden die een gelegenheidsteam vormt, een collegacollectief… ieder zestal dat zin heeft in een plezierige pot volley tegen faire tegenstanders vindt hier een volleybaluTOPie!

 

!Corona-update 28/10/20!

Vanaf middernacht gaan nieuwe maatregelen in. Er mag voor onbepaalde tijd niet meer gevolleybald worden (geen wedstrijden, geen trainingen).

Gezien het onvoorspelbare verloop van de coronacrisis, de vele onzekerheden en de bezorgdheden en moeilijkheden bij verschillende ploegen heeft de Sporta-raad Volleybal Antwerpen op 27/10/20 onderstaande beslissingen genomen:

 

1. Annulatie bekercompetitie

De bekercompetitie wordt geannuleerd.

Eventueel kunnen de wedstrijden die al gepland staan bij Dames Hoger nog gespeeld worden indien beide ploegen dat wensen (zie puntje 2) en indien toegelaten vanuit de overheid. Hier wordt echter geen vervolg aan gegeven.

 

2. Neutralisatie reguliere competitie

De reguliere competitie wordt geneutraliseerd.

  • Er zullen geen stijgers of dalers zijn. We starten volgend seizoen in principe met dezelfde indeling als dit seizoen (onder voorbehoud van de inschrijvingen).
  • Ploegen die willen spelen, kunnen spelen, van zodra toegelaten door de overheid en Sporta.
  • Ploegen die niet meer willen spelen, hoeven niet te spelen. Er volgt geen boete voor forfait.

Wat betekent dit concreet:

  • Van zodra we een beter zicht hebben op wanneer er opnieuw volleybalwedstrijden toegelaten zijn, zullen we jullie vragen om ons te laten weten welke ploegen opnieuw willen starten.
  • De wedstrijden tussen deze ploegen zullen doorgaan volgens de huidige kalender.

Eventueel kunnen er extra wedstrijden in onderling overleg georganiseerd worden en kunnen de wedstrijden die nog ‘zonder datum’ staan nog gepland worden. De wedstrijden van de ploegen die niet meer willen spelen, worden geschrapt.

Verdere concrete info volgt nog van zodra de herstart van de wedstrijden in zicht komt.

 

 

Kalender

! Momenteel worden er owv de coronacrisis GEEN wedstrijden gespeeld!

AVT (H4B) en Tesla Lint VC 4 (H2) geven algemeen forfait.

 

Klassement

 

 

Nieuwe volleybalteams welkom!

We kijken altijd uit naar nieuwe, recreatief ingestelde volleybalploegen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Klik hier, ontdek waarom je bij Sporta zou inschrijven en laat je overtuigen door de getuigenissen van andere teams!

Meedoen?

Goede beslissing! Zet meteen de eerste stap, mail voor eind april naar volleybal@sporta.be, maak je interesse kenbaar en wij bezorgen je de nodige informatie zodat je volgend seizoen kan deelnemen.