Het toppunt van veelzijdigheid

...is sportclubs de mogelijkheid geven om extra verzekeringsopties aan te vragen. Want een sportverzekering via Sporta is meer dan een imposante basispolis tegen sportongevallen. Bepaalde activiteiten vragen andere verzekeringsnoden voor een sportclub. Wanneer zo'n situatie zich aandient, kan de club die vrij aanvragen.

  • Optie dagverzekering niet-leden: dankzij deze optie kan je personen, die niet zijn aangesloten bij de club (niet in Mijn Beheer staan), maar wel meewerken/deelnemen aan een clubactiviteit toch verzekeren voor slechts €2,00 per persoon per dag.
  • Optie reisbijstand: als je er in clubverband op uit trekt, ben je tijdens de verplaatsing gedekt tegen schade of pech onderweg.  Vraag je best aan als je een verre verplaatsing plant.
  • Optie contractuele aansprakelijkheid: clubs die regelmatig een gebouw met infrastructuur (ramen, tafels, beamer, sportvloer...) huren doen er goed aan om deze optie te lichten. Zo zijn zowel het gebouw als materiaal dat zich daarin bevindt verzekerd.
  • Optie brandverzekering: voor clubs die sportlokalen en de inhoud daarvan huren of gebruiken. Deze optie verzekert hen tegen aansprakelijkheid, die hen ten laste kan vallen bij materiële schade wegens brand of ontploffing, storm-, hagel-, sneeuw-, ijsdruk- of waterschade.
  • Optie bestuurdersaansprakelijkheid: als jouw club een vzw is, beschermt deze optie haar bestuurders tegen onbewuste fouten, waar financiële en/of gerechtelijke consequenties aan verbonden zijn.
  • Optie kamp- of eventverzekering: uitermate voordelige verzekering voor aangesloten clubs, die een kamp of sportevent organiseren. Zowel deelnemers als medewerkers zijn verzekerd, de prijs hangt af van de aard en het aantal deelnemers.
  • Optie lessenreeks: als je een lessenreeks van beperkte duur organiseert, stelt deze optie je in staat de deelnemers  voor een periode van 4 maanden te verzekeren (i.p.v. 1 jaar).
  • Optie alle risico’s: verzekert kostbaar materiaal dat de club bezit, huurt of leent. De optie geldt gedurende de periode die je zelf aangeeft én op de weg van en naar.
  • Optie wervingsactiviteit: wervingsactiviteiten (definitie terug te vinden in Mijn Beheer) zijn gratis verzekerd. Je moet zo'n activiteiten wel vooraf melden.

Je kan de verschillende opties aanvragen in Mijn Beheer onder de menu 'Verzekeringen' - 'Extra verzekeringen'.