Het toppunt van fatsoen

... is de lichamelijke en seksuele integriteit van opgroeiende sporters beschermen. De sportclub is meer dan een sportplaats, ze is een omgeving waar kinderen en jongeren fijne momenten met elkaar beleven. Ze leren er omgaan met anderen en ontwikkelen zo sociale vaardigheden. Minderjarigen ontwikkelen zich ook seksueel. Dat wil zeggen dat zij niet altijd kunnen inschatten wanneer bepaald gedrag een grens overschrijdt. Als beschermde omgeving dragen sportclubs mee de verantwoordelijkheid om daarin een sturende maatschappelijke rol te spelen.

Hoe bescherm je de seksuele integriteit van jonge sporters? Daarvoor werkte de sportsector samen met het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) volgende werkinstrumenten uit onder de noemer Sport met Grenzen:

Beleidsinitiatieven

Een brochure die sportclubs op weg zet naar een beleid dat seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakt en voorkomt. Een dergelijk bewind steunt op zeven basisprincipes:

  • Een Wegwijzer bekendmaken en verspreiden onder alle jeugdleden, waarin staat waar zij met welk probleem terechtkunnen.
  • Een gedragscode opstellen of bestaande gedragscode - zoals bvb. de Sport(a-)manieren - adapteren aan de sportclub.
  • Een aanspreekpunt omtrent ongewenst seksueel gedrag aanstellen en bekendmaken.
  • Bij de aanstelling van begeleiders of medewerkers discreet trachten achterhalen of zij in het verleden geen zedenfeiten pleegden.
  • Een reactieplan klaar hebben wanneer een geval seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht komt.
  • De aanpak van seksueel onwelvoeglijk gedrag verankeren in een op maat gesneden actieplan.
  • Alle tools die op deze webpagina  staan aanschaffen en hanteren.

Vlaggensysteem

Dit handige instrument leert clubbestuurders, sportbegeleiders en sporters bewust omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van zes criteria leer je situaties correct inschatten en beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. Een laagdrempelige manier om het thema te bespreken of zelf beter te leren kennen. Hoe het precies is opgebouwd en welke instrumenten er in het vlaggensysteem zitten, lees je hier.

Raamwerk lichamelijke en seksuele integriteit

Op dit interactieve werkdocument kunnen sportorganisaties hun beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit baseren. Een dergelijk beleid speelt op drie niveaus: een kwaliteitsbeleid, een preventiebeleid, een reactiebeleid. Het raamwerk bevat een modelvisie, allerlei instrumenten en achtergrondinformatie.

Vormingen

Met al die hulpmiddelen kan je al aan de slag. Extra inspiratie voor die praktische uitwerking, enkele gebruikstips en concrete voorbeeldsituaties komen uiteraard altijd van pas. Daarvoor kan je terecht op een vorming van ICES, telkens afgestemd op ofwel sportbegeleiders, ofwel clubbestuurders. Gaat er geen infomoment door? Dan kan je er zelf één aanvragen. Check deze website.

Sporta-Clubgids

In onze eigenste Clubgids wijden we heel hoofdstuk aan de manier waarop sportclubs hun sporters kunnen vrijwaren van en opvangen bij onfatsoenlijke handelingen. In principe is het zo dat alle hoofdstukken van de clubgids exclusief voor onze sportclubbestuurders bedoeld zijn. Gezien de ernst en de actualiteit van het thema hebben we echter besloten om dit hoofdstuk openbaar te maken voor iedereen. Je kan het raadplegen via deze link.