Het toppunt van medische kennis

... zetelt in de medische commissie, die Sporta oprichtte in samenwerking met collega-recreatiesportfederatie FROS. In een sportklimaat waar de nieuwe gezondheidshypes de recreatieve sporter langs alle kanten proberen overtuigen, scheiden zij de feiten van de fictie. Zij, dat zijn twee gerenommeerde sportartsen:

  • Tom Teulingkx: geaccrediteerde sportkeuringsarts, gecertificeerde huisarts, sportarts en kernbestuurder van Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen .
  • Peter Claeys: gecertificeerde huisarts, sportarts, auteur van het boek 'Sport je gezond' en jarenlang beheerder van 'de sportarts spreekt'-rubriek in het Sporta-magazine. 

Concreet ondersteunt de medische commissie beide federaties bij het uitwerken van een gezamenlijk gezond sporten-beleid op maat van de recreatieve sporter. Zij geven onder meer advies en input omtrent sportmedische keuring, leeftijdsgrenzen en lezen al onze nieuwsitems rond gezond sporten na.

Experts

Het mooiste bewijs dat er echt wel experts in de medische commissie zetelen: wanneer de VRT-redactie iets wil weten over antidoping bellen ze naar Tom Teulingkx voor deskundige uitleg.