GEESTIG GEZOND SPORTEN

...is een initiatief van Parantee-Psylos vzw dat voortkomt uit een samenwerking tussen CGG PassAnt vzw, Sporta-federatie vzw, Parantee-Psylos vzw en G-Sport Vlaanderen en is één van de projecten die financiële steun krijgt van het Rode Neuzen Fonds.

Geestig gezond sporten pleit voor een warm onthaal in de sportclub, ook voor wie minder talent heeft of minder sterk in zijn schoenen staat. De leden moeten in de sportclub een veilige plek vinden waar ze op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Voor als sportclub, organisatie of als individu het charter te onderschrijven doorbreek je mee de taboes rond personen met psychische probleme in onze samenleving.

                        

Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op 3 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. En door die problemen voelen veel jongeren zich lichamelijk en psychisch niet goed in hun vel. Geestig Gezond Sporten wil binnen sportclubs aandacht vragen voor kinderen en jongeren met psychische problemen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de sportclub een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht achtergrond of psychische bagage.

CHARTER

​​Tal van clubs ondertekenden de afgelopen maanden reeds het charter "Ook wij sporten geestig gezond!". Het charter is gericht op het psychisch welzijn van sporters en wil sport leuk houden voor iedereen. De kracht en talenten van de sporter staan centraal in het charter. Met het onderschrijven van het charter "Ook wij sporten geestig gezond!" is er een club extra waar sporters belangrijk zijn, ongeacht hun achtergrond of psychische bagage. Binnen uw club gebeuren er ongetwijfeld reeds heel mooie initiatieven om een toegankelijke club te zijn.

CHARTER ONDERTEKENEN

Via dit formulier kan je het charter ondertekenen en promotiemateriaal aanvragen.

HULPMIDDELEN

Het volgend stappenplan is een uitnodiging om even stil te staan bij de huidge werking en verder te groeien als club.

Sportclubs die het charter ondertekenen ontvangen naast promotiemateriaal ook het magazine "Ook wij sporten geestig gezond!". Via het magazine worden praktische handvaten en tools meegegeven om een warme toegankelijke sportvereniging te zijn.

U kan ook een voorbeeldfilmpje bekijken dat gemaakt is om het charter te illustreren.

Hieronder kan je enkele goede voorbeelden van geestig gezonde sportclubs bekijken: