Het toppunt van ethische kennis

... verenigt zich in de ethische adviesraad. Onze collega-federatie FROS richtte dat onafhankelijk adviesorgaan op in 2012 en sinds 2015 versterkt Sporta de gelederen. Ze is samengesteld uit uiteenlopende ervaringsdeskundigen uit het Vlaamse sportlandschap. Alle raadsleden hebben een gedeelde ervaring en/of bekommernis rond ethisch verantwoord sporten, zonder dat er daarbij conflicterende belangen ontstaan.

Het takenpakket van de ethische adviesraad berust op drie pijlers.

  • Informeren/sensibiliseren: de adviesraad zet informatiecampagnes of acties op, die sporters op de hoogte brengen van ethische gevoeligheden en risico’s binnen het sportgebeuren.
  • Beperken/vermijden: de adviesraad werkt protocollen uit, die het mogelijk maken om snel en adequaat te reageren in moeilijke ethische omstandigheden of bij twijfel. Vooral uit voorzorg, aangezien er vaak kwetsbare groepen (bijv. kinderen) betrokken zijn en hun bescherming prioritair is.
  • Remediëren: de adviesraad probeert doelgericht en gepast te reageren bij klachten of problemen over onethisch gedrag binnen de sportclubs. Die taak staat echter niet méér op de voorgrond dan de andere opdrachten, zodat de Adviesraad steeds een bredere functie blijft uitoefenen dan het reageren NA een voorval.

Ethische raad op clubmaat

Vanuit die verzamelde expertise, buigt de ethische commissie zich over alle mogelijke sportgerelateerde ethische kwesties, die zich binnen sportclubs kunnen voordoen. Daarnaast fungeert zij als aanspreekpunt, voor al wie een ethische sportkwestie wil aankaarten en daar een zo juist mogelijk referentiekader rond wil trekken. Rijst er in jouw club een vraag over een sportkwestie, waarbij ethische voorzichtigheid geboden is, consulteer dan gerust ons aanspreekpunt integriteit, via cverboven@sporta.be of op het telefoonnummer 014/53 95 25. Zij zal je zo spoedig mogelijk ethische raad op maat van jouw specifieke clubsituatie bezorgen.

Is kiezen verliezen?

Ook de Vlaamse Trainersschool kaart enkele hete ethische hangijzers aan d.m.v. cartoons met bijhorend advies. 

Je vindt de hele reeks terug op deze website.