Het toppunt van antipesten

... is een sportclub die adequaat optreedt tegen pesten. Iedereen beseft dat pesten nooit kan. Toch kan het op elke verenigingen gebeuren. Vandaar dat sportclubs pestgedrag maar beter preventief in de kiem smoren.

Time-Out tegen Pesten (TOP)

Doe mee en maak je sportclub pestvrij via Top in de Sport. Ontdek 6 concrete stappen (de 6 TOP-acties) om werk te maken van een pestvrije sportclub! Elke actie wordt ondersteund door hapklare instrumenten zoals een checklist voor sportbegeleiders, originele groepsverdelers, een stappenplan voor het opstellen van een gedragscode, een aanpak voor het omgaan met pestgevallen en nog veel meer!

Clubgidshoofdstuk Hou je sportclub pestvrij

In navolging van de TOP-campagne, spit Sporta het thema grondig uit in het Clubgidshoofdstuk 'Hou je sportclub pestvrij'. Dat begint met enkele vaak voorkomende herkenningssignalen van iemand die gepest is. Alerte clubmedewerkers, die zulke signalen oppikken, krijgen vervolgens een concreet stappenplan over hoe ze best optreden. Normaal zijn Clubgidshoofdstukken exclusief voor aangesloten clubbestuurder, maar omdat pesten met alle middelen bekampt moet worden, maken we een uitzondering en maken het Clubgidshoofdstuk hier publiekelijk beschikbaar.

Vlaamse Week tegen Pesten

Tot slot houdt het Vlaams netwerk tegen pesten ieder jaar een Week tegen Pesten. Onder het motto 'Kies kleur tegen pesten' gooit ook die campagne heel wat interactieve antipestacties in de strijd. De Move tegen pesten, de 'Pesten!? Dat kan niet"-prijs, vormingen... je vindt ze terug op www.kieskleurtegenpesten.be.