Het toppunt van zuiverheid

... is dopingvrij sporten. Doping is illegaal, gevaarlijk en onethisch en heeft om die redenen geen plaats in de sport. Dat maakt van antidoping een topprioriteit en als elke sportclub haar leden daarover senisbiliseert, komen we hopelijk ooit tot een zuivere, dopingvrije sport.

Tot het zover is, zijn er enkele wettelijk verplichte zaken waarvan sportverenigingen en hun sporters op de hoogte moeten zijn.

Rechten en plichten

Het antidopingbeleid legt sporters en hun begeleider(s) bepaalde rechten en plichten op:

  • Sporters en begeleiders zijn verplicht de antidopingregels te kennen (dopingpraktijken, geneesmiddelen, verblijfsgegevens, sancties).
  • Wanneer er een dopingonderzoek plaatsvindt, moeten zowel sporters als begeleiders daaraan meewerken.
  • Mocht een sporter of begeleider ooit een dopingstraf gekregen hebben, moet hij dat meedelen aan het NADO (nationaal dopingtribunaal), het IF en de federatie (aan ons dus).
  • Specifiek voor sporters: meewerken aan de dopingcontrole en dokter en begeleiders waarschuwen wanneer zij bepaalde medicatie nemen.
  • Specifiek voor begeleiders: hun sporter(s) positief richting dopingpreventie sturen en zelf ook van de doping blijven. 

Dopingpraktijken

Vanaf het moment dat je je inlaat met één van de 10 officiële dopingpraktijken, schend je de antidopingregels en krijg je een sanctie. Welke praktijken dat precies zijn, lees je hier.

Lijst met verboden middelen

Je mag nog zo voorzichtig en bedachtzaam zijn, soms krijg je onbewust een verboden substantie binnen.  Check daarom steeds de samenstelling van een genees- of voedingsmiddel of er niks opstaat dat opgenomen is in deze lijst met verboden middelen, stoffen, supplementen, ingrediënten of behandelingen. LET OP: voedingssupplementen zijn een groot gevaar. Afgezien van het feit dat ze niet wetenschappelijk bewezen zijn en slechts zelden effectief zin hebben, bevatten ze vaak ingrediënten die niet op de verpakking staan.

Geneesmiddelen en Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN)

Verwittig artsen altijd dat je een sporter bent. Zo kunnen zij in de mate van het mogelijke rekening houden dat ze je geen medicijn of therapie met een verboden product voorschrijven. Raadpleeg bij twijfel deze lijst van geneesmiddelen. Er staat telkens bij of ze al dan niet een onwetmatige stof bevatten.

Soms is het noodzakelijk dat je per uitzondering toch een dopinghoudend product moet gebruiken. In dat geval kan je toestemming wegens therapeutische noodzaak krijgen van het NADO of de Internationale Federatie krijgen. Wat je daarvoor moet doen, lees je hier.

Procedure dopingcontrole

NADO Vlaanderen kan in principe elke sporter in het Nederlandse taalgebied op elk moment aan een dopingcontrole onderwerpen. Als dat voorvalt, zal dat meestal in wedstrijdverband of in een fitnesscentrum zijn. Dit filmpje toont hoe zo'n dopingcontrole verloopt:

Meer tekst en uitleg over het verloop van een dopingcontrole lees je hier

Verplichtingen organisatoren wedstrijden of sportevenementen

Elke organisator van een sportieve gebeurtenis (zowel competitief als recreatief) moet:

  • Het gebeuren minstens twee weken op voorhand melden aan Sporta (via de LAP-agenda) en het NADO (via dopinglijn@vlaanderen.be).
  • Een controlestation voorzien (liefst nabij een wc), waar een tafel met minstens drie stoelen en zes ongeopende flessen non-alcoholische drank staan.
  • Op vraag een deelnemerslijst met identificatiebewijzen en contactgegevens (naam, voornaam, aangesloten club, adres, e-mail (indien in het bezit), gsm-nummer (indien in het bezit), geboortedatum, geslacht) kunnen voorleggen aan de controlearts.
  • Volledige medewerking verlenen aan de dopingcontroles en de personen die ze uitvoeren.
  • Een lijst met dopingzondaars opvragen via dopinglijn@vlaanderen.be en nagaan of daar al dan niet deelnemers aan de wedstrijd of het event opstaan. Als dat wel het geval is, mogen die mensen NIET deelnemen.

Sancties & gevolgen dopinggebruik

Dopinggebruikers krijgen twee keer straf. Niet alleen worden sporters en/of begeleiders, die betrapt worden op doping, voor bepaalde tijd uitgesloten van elke vorm van georganiseerde sportbeoefening, ze straffen ook zichzelf. Verboden middelen kunnen de gezondheid ernstig schaden, besmeuren hun eigen imago en dat van hun sport. Dat laatste kan dan weer leiden tot sociale uitsluiting vanwege hun (voormalige) medesporters. Op de koop toe riskeren ze nog een fikse geldboete. Om van deze medische gevolgen nog te zwijgen!

Onze antidopingconsulent

Heb je vragen over (anti)doping? Richt ze aan onze antidopingconsulent via federatie@sporta.be