Het toppunt van een succesvolle missie

...is alles uit de kast halen om die missie te volbrengen. De koers die Sporta-federatie vaart draait rond deze missie: zoveel mogelijk Vlamingen in beweging zetten. Een missie die voortvloeit uit de bekommernis over de toenemende beweegarmoede en ongezonde leefgewoontes enerzijds en het besef dat sportbeoefening vele voordelen biedt anderzijds. Voldoende lichaamsbeweging bevordert de gezondheid, verschaft plezier, brengt mensen bij elkaar, draagt bij tot ontplooiing… sport is een krachtig middel dat het algemeen welzijn verhoogt en de heersende beschavingsziektes tegenwerkt. Een uitdaging, die Sporta-federatie aangaat op basis van enkele duidelijke speerpunten.

Sportclubs stimuleren

Bewegen en sporten zijn het leukst in clubverband en daarom begeleidt, informeert, groepeert en ondersteunt Sporta recreatieve sportclubs verspreid over alle Vlaamse provincies. Zij vervullen immers een belangrijke maatschappellijke functie. Bij een sportclub vind je veel meer dan het best mogelijke sportaanbod. Je maakt er vrienden, leert er sociale gedragsregels, vormt jouw karakter en nog veel meer.

Sport is gezond

Vanuit de overtuiging dat voldoende lichaamsbeweging de gezondheid en het welzijn bevordert, lanceert Sporta-federatie sensibiliserende beweegcampagnes, organiseert zij zelf recreatieve sportbeoefening (competities en losse sportieve activiteiten) en wil zij een voortrekkersrol spelen in de verdere uitbouw van de 'Sport-voor-Allen'-beweging.

Iedereen moet kunnen sporten

Sport voor Allen betekent dat iedereen een belangrijk mikpunt is voor Sporta. Meer nog: diversiteit voegt een absolute meerwaarde toe aan het sportlandschap. Derhalve stemt Sporta-federatie haar aanbod af op een zo breed mogelijk doelpubliek en moedigt zij haar clubs aan hetzelfde te doen. Vanaf peuters tot senioren en alle kansengroepen tussenin. Al die verschillende doelgroepen hebben hun specifieke interesses en behoeftes en volgen eigen trends. Precies al die verschillen maken recreatiesport zo boeiend en het is een uitdaging om een aanbod op maat te snijden, waarin iedereen zijn of haar sportieve ding kan doen. Personen met een handicap, allochtonen, jongeren, vrouwen, senioren, minder gegoede personen... echt iedereen.

Recreatiesport van topkwaliteit

Naast een participatieverhoging, streeft Sporta-federatie naar een kwaliteitsverbetering van het sportaanbod. Via haar informatiekanalen en congressen, geeft de federatie het sportsociologisch en medisch inzicht door, dat haar hele werking draagt. Voor trainers, monitoren, clubbestuurders en vrijwilligers organiseert zij regelmatig interessante vormingen, zodat zij hun taak binnen de clubwerking nóg beter vervullen.