Het toppunt van recreatief judo

Niets is zo leuk als de aangeleerde technieken uit te proberen in een aangename, vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. Op onze Sporta-tornooien krijg je de gelegenheid om te kampen tegen andere judoka’s binnen dezelfde leeftijds- en gewichtsklasse.

Sporta-tornooien hebben immers vele voordelen zoals bv. gratis verzekering voor alle deelnemende judoka’s, ondersteuning door Sporta-judo en natuurlijk het kwaliteitsmerk ‘Sporta-tornooi’ dat toch heel wat prestige aan het tornooi en de inrichtende club geeft. Toetreden tot het tornooicriterium is bovendien kosteloos zodat alle inkomsten volledig naar de organiserende clubs gaan.

De ondersteuning vanuit Sporta-judo kan bestaan uit scheidsrechters, scoreborden, podiums, tatami en medailles. Om van al deze voordelen te kunnen genieten moet je natuurlijk aan de nodige voorwaarden voldoen om jouw tornooi als Sporta-tornooi te kunnen laten erkennen. Hiervoor neem je best contact op met judo@sporta.be.

 

Voel de voordelen

Zowel de deelnemers als de judoclubs, die van hun bestaande of nieuwe clubhappening een Sporta-judotornooi maken, doen een uitstekende zaak:

 • Elke deelnemer (lid of niet) is gratis verzekerd.
 • Een Sporta-judotornooi voldoet aan alle kwaliteitsgaranties die je mag verwachten.
 • Ieder tornooi bewaart haar eigenheid, zodat de organiserende club een zekere prestige en naambekendheid wint/behoudt.
 • Toetreden tot het tornooicriterium is kostenloos, alle inkomsten zijn voor de organiserende club.

Nog meer winst

Daarbovenop werpt Sporta-judo je nog enkele praktische parels toe:

 • De Sporta-scheidsrechters staan paraat.
 • Scoreborden, een topdriepodium en judomatten (1m op 1,5m - indien ze vrij zijn én de club ze zelf vervoert) zijn beschikbaar waar nodig.
 • De club kan van onderstaande medailleservice profiteren of een gratis gadget aanvragen. (max 100st)
 • Een handige tool als hulpmiddel voor de poule-indeling.

 

Kwaliteitsgaranties

Elk Sporta-judotornooi is pas een toppunt van recreatief judo wanneer het aan enkele verplichte kwaliteitsgaranties voldoet. Die zijn nu eenmaal nodig als we van 'Sporta-judotornooi' een kwaliteitsmerk willen maken. Vink als organisator deze checklist af:

 • Het Sporta-wedstrijdreglement is van toepassing.
 • Het Sporta-logo staat op alle promotie.
 • Er hangt minstens één Sporta-banner op het tornooi (een foto achteraf volstaat als bewijs).
 • Er is een EHBO-post voorzien.
 • Rondom de wedstrijdmatten (minstens 6m op 6m) ligt een veiligheidszone van minimum 2m aan de buitenkant en 2m tussen de wedstrijdmatten.
 • De zaal voldoet aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 • De weging gebeurt in een afgebakende zone.
 • Na afloop bezorgt de club een kort sfeerverslag voor in de nieuwsbrief.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan de wedstrijdleiding beslissen om aangrenzende reeksen samen te voegen of jongens en meisjes in eenzelfde poule onder te brengen.
 • Veiligheid eerst! Bij te grote gewichtsverschillen (+15%) kan de wedstrijdleiding beslissen dat iemand helaas niet kan deelnemen.

Zodra de eerste Sporta-tornooien bekend zijn, komen ze op de website. Iedere judoka, ongeacht bij welke federatie hij/zij is aangesloten, kan mee kampen. Meer info kan je bekomen via mail naar judo@sporta.be.

MELD JE AAN!