Het toppunt van sportieve ontwikkeling

... is jongeren van kindsbeen af laten multisporten.

Vanuit de medische wereld klinkt de roep naar een meerzijdige sportbeoefening voor jonge kinderen almaar luider. Hiervoor baseert men zich op tal van wetenschappelijke studies die aantonen dat het beoefenen van één enkele sporttak een aanzienlijk groter risico op stressfracturen en andere overbelastingblessures inhoudt. Kinderen die te eenzijdig bewegen ontwikkelen nu eenmaal minder motorische vaardigheden.

Naast de medische argumenten biedt multisport het voordeel dat ze focust op plezier. Hoe meer plezier je beleeft aan bewegen, hoe meer kans dat je blijft sporten en een fitte en gezonde levensstijl ontwikkelt.

Ondanks de toenemende bewustwording van de voordelen van de ontwikkeling van brede motorische vaardigheden, is een doorbraak in het sportlandschap echter nog geen feit. Clubs en federaties zijn nu eenmaal bang om leden te verliezen. Zij redeneren: “Als we onze jeugdleden warm maken om andere sportvormen uit te proberen, dan zijn we ze misschien kwijt.”

Met Multimove nam de overheid een eerste sterk initiatief om kleuters en kinderen tot 8 jaar gevarieerd te laten bewegen. De inhoud van Multimove is zeer toepasselijk voor kleuters en Sporta zet hier dan ook op in door het ondersteunen en promoten van sportclubs die Multimove aanbieden

En wat na de kleutertijd? Met Multi SkillZ introduceert Sporta-federatie nu ook dit innovatief concept dat het ‘silodenken’ binnen de Vlaamse jeugdsport doorbreekt, de roep vanuit de medische wereld beantwoordt en verder bouwt op de fundamentele bewegingsvaardigheden die verworven worden in de eerste fases van de kindertijd en via Multimove en bewegingsschool verstrekt worden.
We zijn zeer verheugd om ons steentje hieraan te kunnen bijdragen en met steun van de Vlaamse Overheid en Coach2Competence onze eigen sportclubs, maar ook andere sportorganisatoren te kunnen ondersteunen in de opstart van hun eigen Multi SkillZ academy

 

Omdat we het belang van een brede motorische ontwikkeling niet genoeg kunnen benadrukken en omdat Sporta als Multisportfederatie dé partner bij uitstek is om sportclubs hierin te inspireren, te motiveren én te begeleiden, werden ook onze aansluitingstarieven voor dergelijke initiatieven aangepast. Multimove, Multi SkillZ, bewegingsschool, sportspeeltuin: voor slechts €5 kunnen onze clubs deze kinderen vanaf 1 juli 2018 aansluiten en verzekeren!

 

Naast Multimove en Multi SkillZ kan je ook inzetten op multisport door als sportclub verschillende sporten aan te bieden. Naast de medische voordelen krijgt het kind op deze manier een zicht op welke sport het beste bij hem/haar past zodat het zich later kan op toeleggen en bijgevolg langer zal volhouden. Volgens dit onderzoek van Job Fransen is om de vier weken een andere sportinitiatie aanbieden aan jeugdsporters ideaal.