Privacy & disclaimer

Deze website is eigendom van Sporta-federatie vzw, bereikbaar op volgende contactgegevens:
Sporta-federatie vzw
2600 Berchem
Telefoonnummer: 03/286.58.60
E-mail: federatie@sporta.be

Door de toegang tot en het gebruik van deze website, veklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sporta-federatie vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Sporta-federatie vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal Sporta-federatie vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Sporta-federatie vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sporta-federatie vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Sporta-federatie vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om Sporta-federatie, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan Sporta-federatie vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sporta-federatie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Sporta-federatie vzw hecht belang aan uw privacy.


WEBSITE: alle informatie op deze website is beschikbaar zonder dat u daar persoonlijke gegevens voor moet verstrekken. Sporta vraagt via haar website uitsluitend persoonlijke informatie op in het kader van inschrijvingen voor activiteiten die zij zelf organiseert. Die informatie zal enkel gebruikt worden als identificatie als aangesloten sportclub/lid tijdens die activiteit of om u op de hoogte te brengen van de geplande activiteiten.

Sporta-federatie vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam langs waar u naar www.sportafederatie.be gekomen bent of langs waar u de website verlaat. Dat maakt het ons mogelijk om deze website permanent te optimaliseren voor haar gebruikers.

LEDENADMINISTRATIEPROGRAMMA (LAP) (zie ook HRIO art. 3.11): bij ondertekening van het aansluitingsformulier van Sporta-federatie vzw, aanvaarden de club en al haar aangesloten leden dat Sporta-federatie vzw alle relevante en noodzakelijke (persoons)gegevens verzamelt via het online LedenAdministratieProgramma LAP. LAP wordt uitsluitend beheerd door Sporta-federatie vzw en is niet toegankelijk voor derden.

De verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Sporta gebruikt ze om haar sportieve en administratieve werking te optimaliseren en kan ze aanwenden voor eigen commerciële doeleinden. Sporta geeft nooit gegevens door aan bedrijven of instellingen buiten Sporta zonder voorafgaande toestemming. Iedereen heeft recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan kosteloos een verbetering of verwijdering van de gegevens vragen (cfr. de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

In het huidige voorstel van het nieuwe decreet op de sportfederaties dat op 01/01/2017 in voege zal treden, bepaalt de Vlaamse Overheid de gegevens die minimaal opgenomen moeten worden in het ledenbestand van een Vlaamse sportfederatie. Met het oog op een unieke identificatie zullen de sportfederatie en haar aangesloten sportclubs via dit nieuwe decreet gemachtigd worden om het rijksregisternummer van hun leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand.

Sporta-federatie vzw gebruikt het rijksregisternummer uitsluitend om een unieke identificatie aan haar aangesloten leden toe te kennen en heeft niet de mogelijkheid noch de intentie om de achterliggende gegevens van het rijksregisternummer te gebruiken of om informatie a.d.h.v. dit nummer met elkaar te verbinden.

Recht op afbeelding (zie ook HRIO art. 2.3.8)

Door aansluiting geeft het lid aan Sporta-federatie vzw de toelating om in het kader van de activiteiten van de federatie afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de federatie.

Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor Sporta-federatie vzw tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Die cookies dienen louter om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies (of minibestandjes) worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website bevat een tracking code van Google analytics, een webanalyseservice van Google Inc. Google analytics gebruikt cookies (tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden), die analyseren hoe gebruikers een website gebruiken. De informatie die cookies genereren over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt die informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden die betrekking hebben op websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien zij daar wettelijk toe wordt verplicht of voor zover die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren, door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u Google toestemming om de informatie te verwerken, zodat zij kan dienen voor de hierboven beschreven doeleinden.